Cookie Policy

Innholdsfortegnelse for

personvernpolicy

 1. Bakgrunn
 2. Definisjoner
 3. Ansvarlige for personopplysninger
 4. Sammendrag av behandlingen av dine personopplysninger
 5. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?
 6. Hvilke personopplysninger behandles og på hvilket juridisk grunnlag?
 7. Hvor lenge lagres personopplysningene dine?
 8. Informasjonskapsler
 9. Dine rettigheter 
 10. Samtykke til behandling av personopplysninger
 11. Hvem overfører vi personopplysningene dine til?
 12. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?
 13. Tilsyn og etterlevelse
 14. Annet
 15. Endre personvernreglene
 16. Hvordan kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrunn
Denne erklæringen ("Personvernerklæring") er utformet for å varsle deg om at Store.netgear.no beskytte personvernet ditt og behandle personopplysningene dine på en lovlig, passende og sikker måte. Personvernerklæringen beskriver hvordan Store.netgear.no behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har i henhold til bestemmelsene i EUs databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 og tilhørende implementeringsforskrifter og supplerende databeskyttelsesregler («databeskyttelsesreglene»). 

Personvernreglene gjelder (i) når Store.netgear.no levere varer og tjenester til deg når du kjøper og bestiller på nettstedet vårt Store.netgear.no ("Store.netgear.no"), (ii) ved annen kontakt med oss via Store.netgear.no, e-post eller telefon.

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder våre kjøpsvilkår for kjøp og bestillinger på Store.netgear.no.

2. Definisjoner
I denne personvernerklæringen refererer begrepet "personopplysninger" til informasjon som kan tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresse, personnummer, fødselsdato, betalingskortnummer, e-postadresse og telefonnummer ("Personopplysninger"). I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi behandler personopplysningene dine. For eksempel betyr begrepet "behandling" at vi registrerer, lagrer, sender og på annen måte bruker personopplysningene dine på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen ("Behandling"). 

3. Behandlingsansvarlige
Store.netgear.no som drives av Elon Group AB, org. nr. 556654-6213, med adresse Bäcklundavägen 1, 702 36 ÖREBRO gjennom Store.netgear.no. Elon Group AB behandler dine personopplysninger for dette formålet og er i fellesskap ansvarlig for behandlingen. 

Sammendrag av behandlingen av dine personopplysninger
nedenfor er et sammendrag av behandlingen av personopplysninger vi utfører. Vi beskriver også behandlingen i detalj i avsnitt 5, 6 og 7 i denne personvernerklæringen.

Hensikt

Kategorier av personopplysninger

Juridisk grunnlag

Lagringstid

For å kunne tilby salg og levering av varer og tjenester på Store.netgear.no

 • Kontaktinformasjon
 • Betalingsdetaljer
 • IP-adresse, søke- og klikkhistorikk, ordre- og kjøpshistorikk 

Oppfyllelse av kjøpsavtaler.

24 måneder etter slutten av kundeforholdet. 

For å kunne markedsføre Store.netgear.no og tilby deg rabatter og gunstige tilbud.

 • Kontaktinformasjon

 

.

Legitim interesse.

24 måneder etter slutten av kundeforholdet. 

For å yte kundeservice og service.

 • Kontaktinformasjon
 • Informasjon om kjøp og mulige klager

Legitim interesse.

24 måneder etter at saken er avsluttet.

 

For å oppfylle lovkrav, som regnskapsloven eller hvitvaskingsloven.

 

 • Kontaktinformasjon
 • Betalingshistorikk
 • Korrespondanse
 • Informasjon om kjøp og mulige klager

 

Juridisk forpliktelse.

 

Så lenge vi er pålagt å lagre dataene ved lov. 


5. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine? 

Store.netgear.no behandler personopplysningene dine til forskjellige formål. Behandlingen utføres hovedsakelig med sikte på: 

 • Levere varer og tjenester og på annen måte oppfylle kjøpsavtalen som er inngått med deg i forbindelse med kjøp eller bestilling;
 • Muliggjør generell kundeservice og kundeservice, for eksempel når du kontakter vår kundeservice via e-post eller telefon;
 • Gi informasjon og målmarkedsføring via post, e-post og sms angående våre varer og tjenester;
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev og på nettet;
 • Forhindre svindel og utføre risikostyring; og
 • Overholde gjeldende lovgivning.


I tillegg til personopplysningene du oppgir til oss, eller som vi samler inn når vi foretar et kjøp eller en bestilling, kan vi også samle inn personopplysninger fra tredjeparter. Vi beskytter slike personopplysninger på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Disse tredjepartene varierer fra tid til annen, men inkluderer blant annet leverandører av adressedata fra offentlige registre for å sikre at vi har riktig adresse for deg, og kredittvurderingsbyråer eller banker som vi mottar kredittverdighetsdata fra.

Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, for eksempel under et kjøp, kan du velge å ikke gjøre det. Hvis du velger å ikke oppgi informasjon som er nødvendig for å få tilgang til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, kan dette føre til at du ikke kan fullføre kjøpet eller bestillingen. Videre samler vi inn personopplysninger ved å bruke informasjonskapsler (små tekstfiler lagret på enheten din) på Store.netgear.no. Vi gjør dette for å få nettstedet og nettjenestene våre til å fungere så godt som mulig og gi deg en god kundeopplevelse. Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i avsnitt 8. 

6. Hvilke personopplysninger behandles og på hvilket juridisk grunnlag?

NÅR DU KJØPER OG BESTILLER

De personopplysningene vi behandler når vi foretar et kjøp på Store.netgear.no er:

  1. For- og etternavn;
  2. Faktura- og leveringsadresse;
  3. Telefonnummer;
  4. E-postadresse;
  5. Betalingsdetaljer; 
  6. Kjøpshistorikk
  7. IP-adresse og informasjon om din bruk av Store.netgear.no, for eksempel hvilke varer og/eller tjenester du har vært interessert i, søke- og klikkhistorikk og bestillingshistorikk og kjøpsmønstre.

Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at Store.netgear.no skal kunne levere salg og levering av produkter og tjenester og dermed oppfylle kjøpsavtalen med deg.

Personopplysningene kan også brukes ved senere tilleggssalg ved å gi deg tilbud om fordeler som rabatter, generelle og personlige tilbud, invitasjoner til arrangementer, gaver eller annen direkte markedsføring som vi tror du kan være interessert i og som er gunstig for deg. Denne behandlingen er basert på vår legitime forretningsinteresse i å kunne tilby deg som tidligere kundefortrinnstilbud og en bedre kunde- og kjøpsopplevelse. I denne vurderingen har vi gjennomført en interessebalanse der vi blant annet har tatt høyde for at behandlingen ikke angår sensitive personopplysninger, og at vi har en klar forretningsinteresse i å kunne markedsføre våre produkter og tjenester til deg som kunde på en effektiv måte. 


HOS KUNDESERVICE OG SERVICE
De personopplysningene vi behandler når du kommuniserer med oss er:

  1. For- og etternavn;
  2. Faktura- og leveringsadresse;
  3. Telefonnummer;
  4. E-postadresse;
  5. Betalingsdetaljer;
  6. IP-adresse og informasjon om din bruk av Store.netgear.no, for eksempel hvilke varer og/eller tjenester du har vist interesse for, samt bestillings- og kjøpshistorikk og kjøpsmønstre.

Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at Store.netgear.no skal kunne yte en god tjeneste gjennom vår kundeservice og for å kunne undersøke eventuelle klager, og dermed tilfredsstille vår legitime interesse i å håndtere kundeservicesaker.

FOR Å OVERHOLDE JURIDISKE KRAV
behandles noen av personopplysningene Store.netgear.no samler inn, for å overholde juridiske forpliktelser som kreves av lover, dommer eller myndighetsbeslutninger. Slike krav kan for eksempel gjelde for produktansvar og sikkerhetskrav som produksjon av kommunikasjon og informasjon til publikum og kunder om produktalarmer og tilbakekallinger, for eksempel ved mistanke om feil eller helseskadelig. Det kan også kreves av regnskapsloven (1999:1078) eller hvitvaskingsloven (2017:630). Personopplysninger som behandles for Store.netgear.no for å oppfylle sine juridiske forpliktelser er normalt:

   1. For- og etternavn;
   2. Telefonnummer;
   3. Betalingshistorikk;
   4. E-postadresse;
   5. Korrespondanse med deg; og
   6. Detaljer om ethvert kjøp, for eksempel hvilken vare du har kjøpt og eventuelle klager på varen.  

7. Hvor lenge lagres personopplysningene dine? 
Dine personopplysninger lagres bare så lenge det er behov for å lagre dem for å oppfylle formålene som personopplysningene ble samlet inn for i samsvar med denne personvernerklæringen. 
Personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle eventuelle garantiforpliktelser og krav lagres så lenge det er nødvendig, noe som utgjør en periode på 36 måneder fra kjøpet. Eksisterende kunders personopplysninger lagres kun for markedsføringsformål i 24 måneder etter slutten av kundeforholdet, det vil si etter at varene eller tjenesten er levert og betalt for eller at garantiperioden er utløpt. Hvis du ikke ønsker at vi skal lagre personopplysninger for markedsføringsformål i løpet av denne tiden, er du velkommen til å (i) kontakte oss og protestere skriftlig til dette eller (ii) følge lenken i utsendelser.  

Hvis du har gitt ditt samtykke til å motta direkte markedsføring, Store.netgear.no behandle personopplysningene dine for det formålet til du avslutter abonnementet eller varsler oss om at du ikke lenger godtar å motta direkte markedsføring. Du kan gjøre dette ved å (i) kontakte oss og protestere skriftlig til dette eller (ii) følge lenken i utsendelser.

Personopplysninger som gis til oss i samtaler med kundeservice m.m. og som ikke fører til et kjøp, slettes 24 måneder etter at saken din med oss er avsluttet.
For å gjøre det mulig for Store.netgear.no å oppfylle de juridiske forpliktelsene som følger av loven eller for å kunne beskytte våre juridiske interesser (hvis det er en juridisk prosess), kan vi lagre personopplysningene i en lengre periode. Personopplysningene lagres imidlertid aldri lenger enn det som er nødvendig eller lovfestet for hvert formål.

8. Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler på Store.netgear.no. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

9. Dine rettigheter
Du har rett til å motta informasjon om behandlingen av dine personopplysninger vi utfører. Nedenfor finner du et sammendrag av rettighetene du kan kreve ved å kontakte oss. Kontaktinformasjon for oss finner du på slutten av denne personvernerklæringen.

Rett til innsyn
Du har rett til å be om informasjon om behandlingen vi utfører angående dine personopplysninger gratis. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Denne forespørselen må sendes skriftlig til oss med avklaring av hvilken informasjon du ønsker å motta. Vi vil svare på forespørselen din uten unødig forsinkelse. Hvis vi ikke kan oppfylle dine forespørsler om tilgang til dataene som forespørselen din gjelder, vil vi gi en begrunnelse for dette. Kopien av personopplysningene dine vil bli sendt til din registrerte adresse med mindre annet er skriftlig avtalt. For å sikre identiteten din på forespørsel fra deg, kan vi be om ytterligere informasjon fra deg.

Rett til utbedring
Hovedansvaret for nøyaktigheten av personopplysningene vi behandler er Store.netgear.no som behandlingsansvarlig. Hvis du varsler oss om at personopplysningene du har oppgitt ikke lenger er riktige, vil vi umiddelbart korrigere, blokkere eller slette slike personopplysninger.

Rett til sletting
Du har rett til å be om at Store.netgear.no, uten ugrunnet opphold, sletter personopplysningene dine. Personopplysninger skal slettes i følgende tilfeller:

 1. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for;
 2. hvis du har trukket tilbake samtykket ditt og behandlingen utelukkende er basert på samtykke som rettslig grunnlag,
 3. hvis behandlingen er for direkte markedsføringsformål og du protesterer mot at personopplysningene dine blir behandlet for dette formålet,
 4. hvis du protesterer mot behandlingen av personopplysninger som oppstår etter en interessebalanse og din interesse oppveier vår,
 5. hvis personopplysningene dine ikke har blitt behandlet i samsvar med personvernreglene; 
 6. hvis sletting er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse. 

Det kan være forpliktelser som hindrer oss i å slette alle personopplysningene dine umiddelbart. Disse forpliktelsene er et resultat av gjeldende lovgivning i for eksempel regnskap. Hvis visse personopplysninger ikke kan slettes på grunn av gjeldende lov, vil vi sikre at personopplysningene bare kan brukes til å oppfylle slike juridiske forpliktelser og ikke til andre formål. 

Rett til begrensning
Du har rett til å be om at Store.netgear.no midlertidig begrense behandlingen av dine personopplysninger. En slik begrensning kan bes om i følgende tilfeller:

 1. at du mener at personopplysningene vi har om deg er feil og at du har bedt om en rettelse i forbindelse med det;
 2. når behandlingen utført av dine personopplysninger ikke er i samsvar med reglene i databeskyttelsesreglene, men du fortsatt ikke vil at personopplysningene dine skal slettes, men i stedet begrenses, og
 3. når vi ikke lenger trenger personopplysningene dine i forbindelse med behandlingen vår, men når du trenger dem for å etablere, håndheve eller forsvare et juridisk krav.

Hvis du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger, kan bruken av personopplysningene være begrenset mens en undersøkelse finner sted. Når du begrenser personopplysningene dine, vil Store.netgear.no bare lagre personopplysningene dine og, i tilfelle videre behandling, innhente ditt samtykke.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til, i tilfelle vi behandler personopplysningene dine med ditt samtykke eller for å oppfylle en kontraktsforpliktelse med deg, å kreve at vi oppgir alle personopplysninger vi har om deg og som behandles på en automatisert måte, i et maskinlesbart format, som for eksempel kan være en Excel-fil eller en CSV-fil. Hvis det er teknisk mulig, har du også rett til å be om at vi overfører personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger hvis behandlingen gjøres på grunnlag av en interesseavveining. Store.netgear.no vil i disse tilfellene be deg angi hvilken behandler du vil protestere mot. Hvis du protesterer mot en behandling, vil vi bare fortsette med behandlingen av dine personopplysninger hvis det er legitime grunner til behandlingen som oppveier dine interesser.

10. Samtykke til behandling av personopplysninger
Visse behandling av personopplysninger kan være basert på vårt samtykke. Dette er for eksempel tilfelle når du har kunngjort i kontakt med oss at du ønsker å motta nyhetsbrev eller lignende markedsføring. Du bestemmer om du ønsker å gi ditt samtykke til den tiltenkte behandlingen og når du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til slik behandling. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss som angitt nedenfor eller ved å følge lenken i utsendelse.

11. Hvem overfører vi personopplysningene dine til?
For å tilby noen av våre tjenester og produkter, engasjerer vi utvalgte tredjeparter. Dette betyr at vi deler noen av personopplysningene vi har samlet inn om deg med disse, for eksempel for å Store.netgear.no konsernselskaper med tilknyttede selskaper og andre partnere, samt leverandører av kort- og kommunikasjonstjenester eller som leverer utskrift og distribusjon. Store.netgear.no iverksette tekniske og organisatoriske tiltak i forbindelse med slik deling eller overføring av dine personopplysninger for å sikre at personopplysningene dine håndteres på en trygg og sikker måte. Disse utvalgte tredjepartene vil bare behandle personopplysningene dine på den måten som er angitt i denne personvernerklæringen, og for å oppfylle noen eller alle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Store.netgear.no er ansvarlig for deg at disse tredjepartene behandler personopplysningene dine på en korrekt og lovlig måte.

Hvis du søker om kreditt når du kjøper en vare eller tjeneste, kan informasjonen din bli utlevert til et kredittreferansebyrå eller bank.
Store.netgear.no kan bli pålagt å utlevere dine personopplysninger på forespørsel ved lov og myndighetsbeslutning. Slik offentliggjøring kan for eksempel gjøres til politiet eller til skatteetaten.

Store.netgear.no vil ikke selge personopplysningene dine til tredjeparter med mindre vi først har mottatt ditt samtykke. 

12. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 
For å beskytte personvernet ditt, oppdage, forhindre og begrense risikoen for hackerangrep, etc., Store.netgear.no ta en rekke tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak. Når du overfører sensitive personopplysninger som kredittkortnumre og passord, etc.m. over internett, er disse personopplysningene beskyttet av kryptering. Store.netgear.no tar også skritt for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, misbruk, avsløring, endringer og ødeleggelse. Store.netgear.no sikre at tilgang til personopplysningene dine bare gis til ansatte som trenger dem for å fullføre sine plikter og at de tar konfidensialitet. 

13. Tilsyn og samsvar
Hvis du mener at personopplysningene dine har blitt behandlet i strid med personvernreglene, bør du rapportere dem til oss så snart som mulig. Du kan også sende inn en klage til den aktuelle myndigheten, for tiden Det svenske datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette på www.datainspektionen.se. Vi sørger for at alle nyansatte får denne personvernerklæringen for best mulig beskyttelse av dine personopplysninger. Store.netgear.no evaluerer denne personvernerklæringen årlig.

14. Annet
Store.netgear.no tjenester kan i noen tilfeller være underlagt tredjeparts vilkår og betingelser. Store.netgear.no er ikke ansvarlig for slike tredjeparters bruk av dine personopplysninger, da de er eneansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Dermed er det viktig at du som kunde vurderer og gjennomgår vilkårene som kommer fra tredjeparter, inkludert i forbindelse med bruken av betalingstjenesten vår på Store.netgear.no og tjeneste for levering av varene du bestilte fra oss der enhver kredittinstitusjon og rederi behandler dine personopplysninger i samsvar med sine egne vilkår. Det samme gjelder hvis det er en lenke på Store.netgear.no som lenker til andre nettsteder.  

15. Endringer i personvernreglene
Store.netgear.no forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene for personvern når vi anser dette som nødvendig for å overholde gjeldende lov. Slike endringer er spesielt påkrevd i tilfelle endringer i loven, som svar på uttalelser fra tilsynsmyndigheten eller andre organer som utsteder meninger som svar på gjeldende databeskyttelsesregler. Videre vil denne personvernerklæringen bli oppdatert når det er nødvendig på grunn av endringer i våre varer og tjenester.

16. Hvordan kommer du i kontakt med oss?  
Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller angående behandlingen av dine personopplysninger, ønsker du å sende en forespørsel i samsvar med personvernreglene, eller hvis du ønsker å rapportere et brudd på denne personvernerklæringen m.m. du er velkommen til å kontakte oss.

Elon Group AB, org. nr. 556654-6213,
Bäcklundavägen 1, 702 36 ÖREBRO
SWEDEN
E-post: netgearsupport@elongroup.se
 

Informasjonskapsler

På Store.netgear.no brukes informasjonskapsler. I disse retningslinjene for informasjonskapsler forklarer Store.netgear.no mer detaljert hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvilke valg du kan ta angående informasjonskapsler.

Hva er en informasjonskapsel?
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som nettstedet du besøker, ber om å lagre på datamaskinen din. Informasjonskapsler brukes vanligvis blant annet for å gjøre det mulig for besøkende å bruke nettstedets tjenester og spore en besøkendes bruk av nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler nedenfor.

 1. Vedvarende informasjonskapsler som lagrer en fil på datamaskinen din i lang tid og forsvinner når du sletter dem eller når de utløper.
 2. Øktinformasjonskapsler som lagres midlertidig på datamaskinen din og forsvinner når du lukker nettleseren. 

Vår bruk av informasjonskapsler
Vi bruker både vedvarende informasjonskapsler og øktinformasjonskapsler. Hovedformålet med vår bruk av informasjonskapsler er å muliggjøre handel i nettbutikken vår, forbedre nettstedet for deg ved for eksempel å lagre dine mulige personlige innstillinger slik at du ikke trenger å gjøre om visse valg hver gang du besøker nettstedet vårt og hjelpe deg med å holde oversikt over hvilke varer du har lagt i handlekurven din, samt lette analysen av trafikken på nettstedet vårt.

I henhold til gjeldende lovgivning for elektronisk kommunikasjon må besøkende på et nettsted informeres om hvilke informasjonskapsler som brukes til og godtar bruken av dem.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?
Informasjonskapslene vi bruker er der for å få tjenestene våre til å fungere. Vi kategoriserer våre informasjonskapsler og deres bruk som følger:

 • Nødvendige informasjonskapsler: som er helt nødvendige for å kunne tilby våre grunnleggende tjenester, for eksempel våre betalingsalternativer. Våre tjenester ville ikke fungere uten disse informasjonskapslene.
 • Sikkerhetsinformasjonskapsler: som gjør tjenestene våre og dataene dine trygge og sikre, da de hjelper oss med å oppdage svindel.
 • Funksjonelle informasjonskapsler: som gjør det mulig for oss å lagre innstillinger som språkvalg eller om vi skal forhåndsutfylle dataene dine eller ikke.
 • Analytiske informasjonskapsler gir omfattende analytisk informasjon om din bruk av våre nettjenester.

Håndtering av informasjonskapsler
Du har muligheten til å avstå fra å gi samtykke og også trekke tilbake samtykket ditt, noe du gjør ved å endre innstillingene på datamaskinen din slik at dette ikke lenger tillater bruk av informasjonskapsler. Du kan også angi at datamaskinens nettleser skal gi en advarsel hver gang webområdet prøver å plassere en informasjonskapsel på datamaskinen. Gjennom innstillingene i nettleseren kan du også slette informasjonskapsler. Hvis du bruker en datamaskin, innstillingene hvis informasjonskapsler vanligvis endres gjennom innstillingene i nettleseren din, hvis du bruker en mobil enhet, kan du vanligvis gjøre dette ved å endre innstillingene i operativsystemet.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke godta bruken av alle informasjonskapsler, vil noen av våre nettjenester ikke kunne brukes. Blant annet vil du ikke kunne bruke e-handelsfunksjonen vår. Funksjoner som å se på varer, se priser og annen relatert informasjon vil imidlertid fortsatt være mulig å bruke.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 04.07.2021.